เมนูหลัก

หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุดปีอ้างอิง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ    
  2001010063การท่องเที่ยว 1304 2.002563
  2001010102การท่องเที่ยว 1404 2.002548
  2001010103การท่องเที่ยว 1404 2.002550
  2001010104การท่องเที่ยว 1274 2.002553
  2001010105การท่องเที่ยว 1364 2.002558
  2001020063การจัดการการโรงแรม 1304 2.002563
  2001020101การโรงแรม 1454 2.002539
  2001020102การโรงแรม 1344 2.002548
  2001020103การโรงแรม 1404 2.002550
  2001020104การโรงแรม 1274 2.002553
  2001020105การจัดการการโรงแรม 1334 2.002558
  2001030101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1404 2.002539
  2001030102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1344 2.002549
  2001030103ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1344 2.002550
  2001030104ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1334 2.002554
  2001030105ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1334 2.002559
  2001040101อุตสาหกรรมการบริการการบิน 1334 2.002561
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ    
  2401020063การจัดการการโรงแรม 1304 2.002563
  2401020101การจัดการการโรงแรม 1334 2.002558
  ระดับการศึกษา : โครงการศึกษาตามอัธยาศัย    
  2801010101การท่องเที่ยว 04 2.002550
  2801020101การโรงแรม 04 2.002550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคพิเศษ    
  3001020063การจัดการการโรงแรม 1304 2.002563
  3001020101การจัดการการโรงแรม 1334 2.002558
  3001030105ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1334 2.002559
  ระดับการศึกษา : โครงการธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)    
  7001010063การท่องเที่ยว 04 2.002563
  7001020063การจัดการการโรงแรม 04 2.002563
  7001030059ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 04 2.002559
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690