เมนูหลัก

ค้นหาข้อมูล/ตารางเรียน น.ศ.
โปรดระบุเลขประจำตัวนศ.
ชื่อ   นามสกุล 
สถานภาพ
จำนวนรายการที่ได้จากการค้นหาไม่เกิน

คำแนะนำ
1. ถ้าต้องการค้นหานศ.ที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย 1163 ให้ป้อน 1163*
2. ถ้าต้องการค้นหานศ.ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย สม ให้ป้อน สม*
3. ถ้าต้องการค้นหานศ.ที่มีชื่อลงท้ายด้วย ชาย ให้ป้อน *ชาย
4. ระบุสถานภาพของนศ
5. ระบุจำนวนผลลัพธ์ของรายชื่อที่ต้องการ
6. กดปุ่ม เพื่อเริ่มทำการค้นหาตามเงื่อนไข
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690