เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ปิดปรับปรุงระบบบริการการศึกษาช่องทาง Mobile Application (ด่วนมากที่สุด)    
ขณะนี้ระบบบริการการศึกษาผ่านช่อง Mobile App ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2567
 2.ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ (คลิก) (ด่วนมากที่สุด)    
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2567
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690